Tandheelkunde

Tandheelkunde

De tandheelkundige zorg wordt uitgevoerd door verschillende zorgverleners. Dit zijn naast de tandarts bijvoorbeeld: mondhygiënisten, orthodontisten, kaakchirurgen en tandprothetici. Een groot deel van de tandartsen werkt samen met andere tandartsen en vaak gebeurt dit binnen één praktijklocatie.

Daarnaast is de aanwezigheid van een tandartsassistent in de praktijk gebruikelijk en in veel praktijken worden tandheelkundige taken aan (preventie)assistenten gedelegeerd.

Taakverdeling

De taakverdeling binnen de tandartspraktijk kan worden ingedeeld in drie categorieën:

 1. Uitvoerders van het primaire proces
 2. Ondersteuners van het primaire proces
 3. Ondersteunende en managementfuncties

1. Uitvoerders van het primaire proces

Het primaire proces omvat de tandheelkundige zorgverlening aan u als patiënt. Deze bestaat uit tandheelkundige behandelingen enerzijds en preventie en mondhygiëne anderzijds. Zorgverleners in het primaire proces zijn:

 • Tandarts
 • Mondhygiënist
 • Preventieassistent

2. Ondersteuners van het primaire proces

De ondersteuners van het primaire proces hebben als taak het ondersteunen voor, tijdens en na de behandeling van u als patiënt. De beroepen die hier onder vallen zijn:

 • Tandartsassistent
 • Assistent omloop en sterilisatie

3. Ondersteunende en managementfuncties

Er zijn ook medewerkers binnen de tandartspraktijk die geen tandheelkundige zorg verlenen. Zij richten zich op organisatorische taken:

 • Praktijkmanager
 • Baliemedewerker

Tandartsspecialisten

Tandartsspecialisten hebben na de reguliere tandheelkundige opleiding een universitaire specialistenopleiding gevolgd.

 • Orthodontist

Ondersteuners tandartsspecialisten

De tandartsspecialisten worden bij hun werkzaamheden ondersteund door:

 • Medewerker orthodontie

Tandtechnicus en -prothese

Indien u bijvoorbeeld een kroon krijgt, laat de tandarts deze in een tandheelkundig laboratorium maken door een tandtechnicus. Voor grotere hulpmiddelen, zoals een volledige prothese (kunstgebit), kan de tandarts u doorverwijzen naar een tandprotheticus.